Ontwerpbestemmingsplan ‘Albergen, Weemselerveld Zuid III’, Tubbergen

DeAlbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Albergen, Weemselerveld Zuid III’, Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen geven ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening kennis van het volgende. Met ingang van 07 maart 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel: het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk te Albergen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op RO Online http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1104453-ow01en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder “ruimtelijke plannen ter inzage”. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://beheer.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.1104453-ow01. Iedereen kan schriftelijke zienswijzen binnen de termijn van terinzagelegging richten aan het gemeentebestuur van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Of indienen per e-mail via het e-mailadres gemeente@tubbergen.nl. Iedereen kan ook mondeling zienswijzen naar voren brengen via het Klant Contact Centrum. Van wat iemand mondeling naar voren brengt wordt een kort verslag opgemaakt. Wie nalaat tijdig een zienswijze in te dienen kan later geen beroep instellen als de raad een definitief besluit omtrent het bestemmingsplan heeft genomen. Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deAlbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Albergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAlbergengids.nl
Redactie deAlbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen albergen
  2. stcrt-2013-5947

Gerelateerde berichten