Gemeente Tubbergen – Vastgesteld wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren”

DeAlbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Vastgesteld wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf. In het bestemmingsplan is ook bepaald onder welke voorwaarden het college het bestemmingsplan mag wijzigen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan stelt het college een wijzigingsplan op.Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van wijzigingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.In deze publicatie leest u over de definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Het definitieve wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren” opgesteld?Het wijzigingsplan is opgesteld voor de locaties Looleeweg 15-15 a te Albergen en Zekteweg 12 te Geesteren. Op beide locaties worden landschapsontsierende schuren gesloopt ten behoeve van een Rood voor Rood plan in de gemeente Hengelo. Het wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Looleeweg 15-15a in een woonbestemming. Daarnaast wordt de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de woningen aan de Looleeweg 15-15a en Zekteweg 12 vastgelegd. Wilt u meer informatie?Het wijzigingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 21 februari 2024 voor een periode van zes weken. U kunt het wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken:•op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie;•via de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres NL.IMRO.0183.BUIWPLOLEE15ZEKT12-VG01:;•via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.Bent u het niet eens met het wijzigingsplan?Gaat het wijzigingsplan tegen uw belangen in of heeft u eerder een zienswijze tegen het ontwerp van dit wijzigingsplan ingediend? Dan kunt u vanaf 22 februari 2024 tot 4 april 2024 de Afdeling bestuursrechtspraak laten weten dat u het niet eens bent met het wijzigingsplan. Dit heet het instellen van beroep. Uw beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl.Wilt u de start van de ontwikkeling tegenhouden?U kunt de ontwikkeling tijdelijk tegenhouden door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak. Met een voorlopige voorziening kan de voorzieningenrechter een tijdelijke regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Zo kan worden voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen gebeuren tijdens de beroepsprocedure. Vragen?Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deAlbergengids.nl op 21-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Albergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAlbergengids.nl
Redactie deAlbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Albergen
  2. gmb-2024-74163

Gerelateerde berichten