Gemeente Tubbergen - Ontwerp-wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren'”

DeAlbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerp-wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren'”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf. In het bestemmingsplan is ook bepaald onder welke voorwaarden het college het bestemmingsplan mag wijzigen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan stelt het college een wijzigingsplan op.Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van wijzigingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen door middel van een wijzigingsplan. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-wijzigingsplan “'Buitengebied, Looleeweg 15-15a Albergen en Zekteweg 12 Geesteren'” opgesteld?Het ontwerp-wijzigingsplan is opgesteld voor de locaties Looleeweg 15-15 a te Albergen en Zekteweg 12 te Geesteren. Op beide locaties worden landschapsontsierende schuren gesloopt ten behoeve van een Rood voor Rood plan in de gemeente Hengelo. Het wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Looleeweg 15-15a in een woonbestemming. Daarnaast wordt de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de woningen aan de Looleeweg 15-15a en Zekteweg 12 vastgelegd. Wilt u meer informatie?Het ontwerp-wijzigingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 20 december 2023 voor een periode van zes weken. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken:•op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie;•via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPLOLEE15ZEKT12-OW01•via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.Wilt u reageren?Iedereen kan tot 31 januari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. •Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met mevr. R. Rietveld. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000.•Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-wijzigingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.Heeft u vragen?Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met mevr. R. Rietveld via het telefoonnummer 0546-628000

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deAlbergengids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Albergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAlbergengids.nl
Redactie deAlbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Albergen
  2. gmb-2023-537437

Gerelateerde berichten